Uzatvorenie Dodatku č. 7 ku Kolektívnej Zmluve

Zaslúžite si lepšiu budúcnosť v Schaeffler Skalica?