Často kladené otázky

Prehľad často kladených otázok

Nájsť otázku nižšie, alebo odoslať priamo otázku MOAS
 • Ako podnik bude riešiť pracovníkov na Vianoce, čo majú teraz málo dovolenky? Keď sa minie dovolenka, čo potom budú zamestnanci čerpať?

  Radi by sme vysvetlili zamestnancom rozdiel medzi hromadným a individuálnym čerpaním dovoleniek.
  Hromadné čerpanie musí byť prerokované a odsúhlasené s MOAS. Podrobnejšie v kolektívnej zmluve čl. 2.12.6
  Individuálne čerpanie je možné dvomi spôsobmi. Prvý spôsob je, že zamestnávateľ, keďže môže manipulovať s celou dovolenkou, oznámi zamestnancovi čerpanie dovolenky minimálne 14 dní vopred.Zamestnanec musí čerpať dovolenku. Druhý spôsob je, že zamestnanec a zamestnávateľ sa dohodnú na čerpaní dovolenky. Musia súhlasiť obidve strany. Lehota 14 dní nemusí byť dodržaná.
  V ostatných prípadoch, ak zamestnanec nesúhlasí s čerpaním dovolenky, nie je dodržaná lehota 14 dní a z určitého dôvodu ho zamestnávateľ nechá doma, ide o prekážku na strane zamestnávateľa. Tu patrí zamestnancovi náhrada mzdy až do výšky jeho priemerného zárobku – 100%. Ak ide o vážnu prekážku na strane zamestnávateľa – dodatok č.2 KZ 2018 – 2019 – zamestnanec dostane náhradu mzdy vo výške 60% z jeho priemerného zárobku. Za vážnu prekážku sa považuje aj hromadné čerpanie dovolenky, ak zamestnanec má svoju pomernú časť vyčerpanú.
  Takže odpoveď na otázku znie, že zamestnanec, ktorý nemá dostatok svojej dovolenky a príde k hromadnému čerpaniu dovolenky napríklad v období Vianoc, dostane náhradu vo výške 60% z jeho priemernej mzdy.

 • Mám rodinný plán a nadriadený mi oznámil, že od piatku pôjdem na štyri zmeny. Ako reagovať? Môže takto zamestnávateľ postupovať?

  Samozrejme, že nemôže. Môžete takúto zmenu zmennosti odmietnuť. Zamestnávateľ je povinný oznámiť zamestnancovi zmenu minimálne týždeň vopred. A ešte jedna dôležitá vec, ktorá sa môže vyskytnúť je, že podnik je povinný dodržať čerpanie voľna dvoch dní v týždni. Takže ak sa stane, že prechádzate od soboty na štvorzmennú prevádzku, musí vám umožniť čerpanie dvoch dní nepretržitého odpočinku.

 • Ako si môžem byť istý, že moje problémy na pracovisku vyriešite?

  Na túto otázku si dokážete odpovedať aj sám, ak si prečítate na našej stránke „Čo sme dokázali“. Nechcem nikoho prehnane chváliť, no som presvedčený, že na našej strane máme najlepších právnych zástupcov v oblasti pracovného práva.

 • V čom sa líšite od odborov KOVO?

  Na túto otázku neodpoviem z dôvodu, že mi neprináleží súdiť iné odborové organizácie. Každá odborová organizácia má svoju politiku jednania s vedením podnikov. Myslím, že nárast počtu členov zodpovedá pocitom zamestnancov  vidno, s kým sú viac spokojní a kým chcú byť zastupovaní. Dnes to je v náš prospech a my budeme robiť všetko pre to, aby to tak zostalo a aby sme sa stále zlepšovali.

 • Čo mám spraviť, ak prídem do práce a nadriadený mi povie, že si mám vypísať dovolenku a ísť domov, lebo nemá pre mňa na dnešný deň prácu?

  Dobrá otázka, v prvom rade nepodpisujte dovolenkový lístok alebo náhradné voľno. Ihneď, ako bude pre vás možné, musíte kontaktovať niekoho z nášho výboru alebo prísť k nám do kancelárie . Ak ste v práve, určite vieme tieto prípady riešiť vo váš prospech.

 • Môžem byť utajeným členom odborov tak, že moji kolegovia ani nadriadení nebudú o tom vedieť?

  Samozrejme, je tu i táto možnosť, ktorú už niekoľko našich členov využilo. V tomto prípade nám môžete poslať z webu alebo mailom vyplnenú prihlášku s platením členského paušálne. To znamená, že nikto v podniku nebude vedieť, že ste členom Moderných odborov a vaše členské príspevky budete poukazovať trvalým príkazom na náš účet. Musíme Vás však upozorniť, že v rámci zachovania ochrany osobných údajov, nemôžeme od vás žiadať informáciu o výške vašej čistej mzdy, preto sa príspevok vyberá paušálne, čo môže byť o niečo málo viac ako zrážkou zo mzdy.

 • Tvrdíte, že investícia vo forme členského poplatku sa mi vráti, ba dokonca navýši. Vysvetlite, prosím, ako je to možné a čo by ste z môjho členstva potom mali vy?

  My, ako odborová organizácia, máme len jednu výhodu, a to že sme o ďalšieho člena silnejší. Čo sa týka návratnosti členských príspevkov, jednou z možností je využívanie benefitov poskytovaných Modernými odbormi a na druhej strane je to právne zastúpenie v oblasti pracovného práva na pracovisku, kde vám dokážeme ušetriť v niektorých prípadoch niekoľkonásobky vášho členského príspevku. Napr. neoprávnené krátenie osobného ohodnotenia či prekážky zo strany podniku platené dovolenkovým priemerom – už len vyriešením týchto modelových situácií vám môžeme ušetriť stovky eur.

 • Prečo by som mal vstúpiť do odborov, keď výhody vášho vyjednávania sa ma týkajú aj bez toho, aby som platil členský poplatok?

  Výhody vyjednávania sa síce týkajú všetkých zamestnancov, no pri riešení pracovných či iných problémov vám ako nečlenovi nedokážeme poskytnúť naše služby a právne poradenstvo. Často sa nám stáva, že k nám prichádzajú pracovníci s pracovnými problémami, no i keď nás to veľmi mrzí, nemôžeme im vyhovieť, dokým sa nestanú členmi Moderných odborov. To je niekedy na škodu, lebo pri takomto postupe môže byť zamestnanec poškodený a vyriešenie potom trvá dlhšie.
  A ďalším faktom je, že pri kolektívnom vyjednávaní, ak je z 5000 zamestnancov len cca 2000 pracovníkov v odboroch, vyjednáme menej, ako keby bolo 4000 pracovníkov v odboroch. Platí pravidlo: čím viac pracovníkov je v odboroch, tým lepší výsledok sa odborovej organizácii podarí dosiahnuť.

Nenašli ste odpoveď?
Spýtajte sa priamo.

Zaslúžite si lepšiu budúcnosť v Schaeffler Skalica?