Vyplácanie Schaeffler bonusu za rok 2018

Zaslúžite si lepšiu budúcnosť v Schaeffler Skalica?