Dohoda o mínusovom časovom konte

Zaslúžite si lepšiu budúcnosť v Schaeffler Skalica?