Činnosť Moderných odborov AIOS za uplynulé obdobie.