Dohoda o navýšení miezd k 1.9.2022

Zaslúžite si lepšiu budúcnosť v Schaeffler Skalica?