Dodatok č.5 Kolektívnej zmluvy v spoločnosti Catensys Slovakia

Zaslúžite si lepšiu budúcnosť v Schaeffler Skalica?