Dodatok č 2 ku Kolektívnej zmluve

Zaslúžite si lepšiu budúcnosť v Schaeffler Skalica?